نسخه موبایلی رای ما

 ناب ترین اخبار سياسي و انتخاباتي مجلس گیلان (راي ما ) entekhabat talesh Rayema

گزارشي از سخنراني كانديداها در پره سر

امروز سه شنبه 8 اسفند در پره سر رضوانشهر ميتينگ هاي عمومي برپا بود

- از قرار معلوم در اين منطقه وضعيت رادمهر از همه بهتر است و راي محمدياري هم در پره سر تا حدودي كاهش پيدا كرده است و ساير كانديداها در رده هاي بعدي هستند.

- امروز كارواني بالغ بر 70 خودرو جوانان ماسالي به حمايت از بهمن محمدياري وارد پره سر شده و در ميتيتنگ وي حاضر شدند ،هم چنين ساير افراد نيز به صورت انفرادي وارد پره سر شدند ؛ سخنراني محمدياري كوبنده و مستند بود ، وي هنوز به هيچ كانديدايي ، حتي در جلسات خصوصي توهين نكرده است ؛ محمدياري از سوابق خود در مجلس هفتم و هشتم گفت.

- امروز حق جو در پره سر سخنراني داشت . نكته جالب كارناوال اتومبيل حق جو بسيار كم و در حد 60 خودرو بود نكته جالب ديگر اينكه بسياري از طرفداراي حق جو در ماسال بودند و وي را همراهي نميكردند حتي تعداد سرنشين هاي هر خودرو بين 2 تا3 نفر بود ؛ بنظر ميرسد موضوعاتي هت كه هنوز رو نشده است .

نقل از : ماسال نيوز


منبع : http://rayema.blogfa.com/post-357.aspx
تاريخ انتشار :  سه شنبه نهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 19:10 | توسط : تالشيار (تالش رضوانشهر ماسال)  
GoToTop